Pozvánka na XXVIII. Shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj 30.6.2016.

Usnesení XXVIII. s.d. ze 30.6.2016

Pozvánka na XXIX. Shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj 29.6.2017.

Usnesení XXIX. s.d. ze 29.6.2017

Pozvánka na XXX. Shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj 25.9.2018.

Usnesení XXX. s.d. ze 25.9.2018

Pozvánka na XXXI. Shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj 25.9.2019.

Usnesení XXXI. s.d. ze 25.9.2019

Usnesení XXXII. s.d. ze 25.10.2021

Pozvánka na XXXIII. Shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj 26.9.2022.

Usnesení XXXIII. s.d. ze 26.9.20222