Usnesení XX s.d. 29.6.2009

Usnesení XXI s.d. 28.6.2010

Usnesení XXII s.d. 27.6.2011

Usnesení XXIII s.d. ze dne 29.9.2011

Usnesení XXIV s.d. ze dne 24.9.2012

Usnesení XXV s.d. ze dne 14.11.2013

Pozvánka na XXVI. shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj

Usnesení XXVI. s.d. ze 30.6.2014

Pozvánka na XXVII. Shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj 29.6.2015.

Usnesení XXVII. s.d. ze 29.6.2015

Pozvánka na XXVIII. Shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj 30.6.2016.

Usnesení XXVIII. s.d. ze 30.6.2016

Pozvánka na XXIX. Shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj 29.6.2017.

Usnesení XXIX. s.d. ze 29.6.2017

Pozvánka na XXX. Shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj 25.9.2018.

Pozvánka na XXXI. Shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj 25.9.2019.

Usnesení XXXI. s.d. ze 25.9.2019