Sídlo Bytového družstva

Jak nás zkontaktovat?

Bytové družstvo občanů Máj Dukelská čp 253 Šenov u Nového Jičína PSČ: 742 42 IČ:14614880, DIČ:CZ14614880, Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr.XX, vložka 27
Telefon: 556 708 210, fax: 556 708 210, e-mail bdo.maj@centrum.cz, Bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka Nový Jičín, č.ú. 888310/0300