Stanovy družstva Máj

Jednací řád družstva Máj

Volební řád družstva Máj

Domovní řád


Odměňování členů výborů samospráv

Vyúčtování IPRM za období 2010 - 2013